• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image two
  • Slide image three

IZObet 600/800/1000/1200

Specifikace produktu:

Speciální typ lehkého betonu na bázi pěnového polyuretanu. IZObet je lehce připravitelný ručně, v míchačce i betonárnách. IZObet není určen jako nosný prvek, ale jako výplňový. IZObet je až 6 x lehčí než klasický beton, má až 16 x lepší tepelně-izolační vlastnosti, je netříštivý, nesnadno hořlavý, odolný vůči hlodavcům a plísni a hygienicky i ekologicky nezávadný. Na rozdíl od betonových směsí s lehkým plnivem (perlitbeton, postyrenbeton) má IZObet optimální skladbu zrnitosti pro jednotlivé objemové a pevnostní třídy. Vzhledem k charakteristice polyuretanového plniva nedochází v suché směsi, ani při namíchané směsi k segregaci jednotlivých složek IZObetu, jak plnivo, tak přísady tvoří vždy homogenní směs. Není náchylný k degradaci při předávkování množství záměsové vody. Naopak množstvím záměsové vody lze regulovat v dané pevnostní třídě částečně objemovou hmotnost, pevnost a kompaktnost směsi. Při minimálním doporučením množství záměsové vody, IZObet vytváří téměř suchou směs vhodnou pro výplňové vrstvy s důrazem na kročejový útlum a tepelný odpor, naopak při maximálním množství záměsové vody získáme vyšší pevnost, kompaktnost a hladký povrch při zahlazení svrchní vrstvy. Polyuretan jako plnivo v betonových směsích a tím i celá směs je chemicky odolný, nedegraduje vlivem objemových změn a tepelného namáhání.

 

Výhody produktu:

  • 6 x lehčí než prostý beton, při rekonstrukci není třeba zesilovat základy
  • až 16 x lepší tepelně-izolační vlastnosti než prostý beton
  • vysoká elasticita, pohlcuje rázy, je netříštivý
  • vhodný pro přerušení tepelného mostu mezi základovou spárou a konstrukcí
  • vhodný i jako podkladní vrstva pod systémy podlahového vytápění
  • odolnost proti hlodavcům a plísním

Použití produktu:

Technické informace:


wigs for chemo patientsreal hair wigshuman hair wigs