• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image two
  • Slide image three

Specifikace produktu:
Mrazuvzdorný lepící a stěrkový difúzně propustný tmel určený pro lepení a armování tepelných izolačních desek samostatně (jako krycí stěrková hmota tvoří s výztužnou síťovinou výztužnou vrstvu), jako vyrovnávací stěrka na betonové a omítkové podklady stěn, stěrkování tepelně izolačních omítek. Dodává se v šedém provedení.

Výhody produktu:

- nízká objemová hmotnost

- menší spotřeba až o polovinu

- vysoká difuze vodních par (µ)

- mrazuvzdorná

- součinitel tepelné vodivosti < 0,2 W/m-K

- vysoká přídržnost >0,25 MPa

- požadovaná administrativa

- nižší náklady na přepravu

- cena
 

Použití produktu:

 

 

 


Technické informace:

· Technický list

· Bezpečnostní list

· Prohlášení o shodě


wigs for chemo patientsreal hair wigshuman hair wigs