• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image two
  • Slide image three

Specifikace produktu:

Tepelně izolační desky jsou vyráběny reakcí polyolů a isokyanátu s přídavkem retardéru, ekologickým vyvěnováním bez účasti freonů, kde nadouvadlem je CO2. Polyuretanové bloky jsou vyrobeny ve formě volným pěněním,kde po vyzrání jsou řezány na sílu dle potřeb zákazníka. Vzniká tvrdá polyuretanová pěna,která je tvarově i rozměrově stálá,která je tvořena 90% uzavřených buněk s mimořádně tepelně izolačními vlastnostmi s výbornými difúzními vlastnostmi. Tato PUR pěna je odolná vůči agresivním prostředím, zředěným kyselinám, olejům, rozpouštědlům.Není napadána hlodavci ani plísněmi. Základní vyráběné velikosti PUR desek: délka 2000 - 2500 mm, šířka je konstantní 1200 mm, síla desek je dle potřeb zákazníka a je od 5 mm - 800 mm 25 mm polyuretanové pěny nahrazuje: 40 mm polystyrénu, 140 mm dřeva, 380 mm betonu, 600 mm cihlového zdiva.

 

Základní technické údaje tvrdé PUR pěny:

- objemová hmotnost                                          35, 40, 50 kg/m3

- součinitel tepelné vodivosti                                0,022 -0,026 W/mK

- nasákavost                                                      max. 3 % objem.

- teplotní pevnost                                                120 oC

- pevnost v tlaku                                                 min. 120 kPa

- hořlavost                                                         B 3 zápalné

                                                                        B 2 samozhášivé

- obsah uzavřených buněk                                  90 %

 

Základní cena PUR desek /bez DPH a dopravy/:

 

síla desek  10 – 19,9 mm                                      7.388,-Kč

                  20-  49,9 mm                                      6.785,-Kč

                  50 mm a více                                      6.665,-Kč

Ceny jsou závislé od  odebíraného množství a jsou smluvní.

Dodací termín: dle odebraného množství, max 14 dnůTechnické informace:


wigs for chemo patientsreal hair wigshuman hair wigs