• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image two
  • Slide image three

Specifikace produktu:

Průmyslově vyráběná suchá maltová směs, která je složena z anorganických pojiv, lehčených plniv a chemických přísad zlepšujících vlastnosti a zpracovatelnost. Lehčeným plnivem je PUR pěna, což je dnes jeden z nejlepších známých a používaných tepelných izolantů. Mezi tepelně izolačními omítkami, které jsou běžně dostupné na trhu, nemají v současnosti přímého konkurenta. Vysoce překračuje požadavky normy pro  sanační maltypodle EN 998-1, kategorie CS II .

Výhody produktu:

- difuzně otevřená , faktor difuzního odporu vodní páry μ ≤ 10

- pórovitá

- vodoodpudivá

- nízká hmotnost

- hydrofobní

- lehce zpracovatelná

- splňuje vysoké parametry tepelně izolačních malt podle T1 dle ČSN EN 998-1, kategorie CS I, W1

Použití produktu:
Sanační omítka je porézní a hydrofobní, určená k sanaci ploch se vzlínající vlhkostí zdiva nebo ploch, které byly promočeny při záplavách či poruchách a následném zatečení vody. Odvlhčením, zadržením solí a ochranou před vnější vlhkostí nadále nedochází k rozrušení povrchu omítky. Jedná se o speciální sanační systém s výrazným zlepšením tepelného odporu zdiva, kde součinitel tepelné vodivosti se pohybuje pod hranici 0,15 W/mK, určená k omítání vlhkem, mrazem nebo soli poškozeného zdiva. Díky svému velkému objemu vzduchových pórů je zvlášť vhodná pro sanaci zatíženého zdiva starých staveb a památkově chráněných objektů. Průmyslově vyráběná suchá omítková směs určená pro ruční a strojní zpracování. Určená pro exteriér i interiér. K zajištění odsolovacích vlastností celková tloušťka sanačního systému nesmí být menší než 24 mm. V případě nutnosti provedení větší tloušťky než 24 mm je nutné provádět nanášení ve dvou vrstvách (min. interval mezi vrstvami 14 dní). Jako vrchní omítka se doporučuje sanační omítka štuková, minerální, silikon, silikát. Umožňuje vytvořit suché povrchy omítek sklepů i fasád. Může byt použita pro celoplošné i lokalní opravy. Vytváří vrstvu zvyšující přídržnost následujících vrstev. Sanační systém splňuje normu pro tepelně izolační omítky pro vnitřní a vnější použití dle normy ČSN EN 998-1. 

 

 

Nabízíme následující druhy:
SANAČNÍ PODSTŘIK IZOMALT SA02
SANAČNÍ JÁDRO IZOMALT SA08


wigs for chemo patientsreal hair wigshuman hair wigs