• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image two
  • Slide image three

Specifikace produktu:

Naše tepelně izolační omítky se z pohledu ceny pohybují někde mezi polystyrenem a deskami z minerální vaty. Vlastníci nemovitostí si již začínají uvědomovat, že tepelná izolace není jen o ceně, ale také o funkci. Hlavně u starších objektů je třeba řešit vedle tepla i vlhkost. A jsou to právě naše produkty, které si vedle tepelné složky umí poradit i s vodou a vlhkostí. Kdybychom porovnávali pouze dnes tolik akceptovatelné veličiny, jako je tepelná vodivost, tepelný odpor a součinitel prostupu tepla, nemohou naše materiály proti konkurenčním technologiím obstát. Ovšem co se týká skutečně uspořené energie jsou minimálně stejné. Šetřit teplem ale neznamená jen to, jak zabráni jeho úniku z budovy. Pokud se nám vyskytuje vlhkost v plášti budovy, teplo sice neuniká izolantem, ale vlhkost snižuje tepelný odpor samotné zdi. Proto se za určitých podmínek  i přes zateplení, dnes nejrozšířenějším izolačním materiálem, po nějaké době vrátíme do původního stavu před zateplením. Z toho důvodu je důležité pracovat s vlhkostí. O naší technologii lze říci, ze je takzvaně kapilárně aktivní. Znamená to, že dokáže vlhkost ze zdiva doslova vysát a předat ji okolnímu prostředí, takže neustále sanují stavbu a mají téměř srovnatelné tepelně izolační vlastnosti.

Výhody produktu:

- plášť budovy neustále "dýchá", a to i v zimním období a konstrukce budovy zůstává suchá

- odstranění příčin vzniku plísní a hub na vnitřních stěnách budovy

- produkt má velmi vysoký tepelný odpor a vysokou difuzi vodních par

- produkt má nízkou měrnou hmotnost, přináší nižší dopravní a vnitrostavební pracnost

- produkt přináší zvýšení akumulace tepla, zefektivnění topného cyklu v zimním období a zvýšenou tepelnou pohodu v letním období

- vysoká paropropustnost, nedochází ke kondenzaci vodních par v interiéru

- využití produktu skýtá možnost nového architektonického řešení fasád

- nedochází k prokreslení spojů jako u zateplení polystyrenem nebo vatou

- úplné vyloučení tepelných mostů v místech nosníků, stropů aj.

- snížení spotřeby energií a tím i snížení znečištění ovzduší

- zvlášť vhodné pro rekonstrukce starých objektů, kde z důvodu vlhkosti nelze použít polystyren

- tepelně izolační omítky IZOmalt jsou určeny pro vnitřní i vnější použití, ruční i strojní nanášení

 

Nabízíme následující druhy:

- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ OMÍTKA IZOMALT TI

- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ OMÍTKA IZOMALT TI DUO

- TENKOVRSTVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA IZOMALT ZD02

- PODSTŘIK IZOMALT ZD08

 


 

Technické listy termoomítky IZOMALT pro zahraniční odběratele:
Datasheets termoomítky Izomalt for foreign customers:

 

Technical Data Sheet:

IZOMALT

Технических данных изомальт:

IZOMALT

Dane techniczne Izomalt:

IZOMALT

Tehničkog lista isomalta:

IZOMALT

Технички лист исомалт:

IZOMALT

 


wigs for chemo patientsreal hair wigshuman hair wigs