• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image two
  • Slide image three

 

Naše společnost se zabývá vývojem a výrobou omítkových a maltových směsí s využitím polyuretanů.

 

 

Odkaz na webové stránky: http://www.zod-brum.cz

Tato vstupní surovina díky nekonvečnímu zpracování a úpravě dává našim produktům vlastnosti, které reagují na současné trendy změn materiálů a technologií ve stavební výrobě, sanačních systémech a opravách a rekonstrukcích budov. Naše výrobky vyrobeny na  bázi polyuretanu představují nový trend zateplování budov při zachování optimálních fyzikálních vlastnosti stávajících i nově budovaných stavebních konstrukcí.

 

Pro financování vývoje nových produktů využívá VD Brumovice dotace EU.

 

 


 

Výhody při zateplení tepelně izolační polyuretanovou omítkou:

Nejefektivnějším způsobem snížení nákladů na vytápění bytových domů je omezení spotřeby tepla.
Toho lze docílit mimo jiné zateplením obvodových plášťů budov. Toto řešení je ekologické a uživatelům bytů kromě úspor za energii přináší zlepšení celkového vzhledu domu, lepší tepelnou pohodu v bytech a celkově zdravější bydlení.

Vedle úspory energií přináší zateplení z vnější strany obvodového pláště i další výhody a to zejména:
- nedochází ke zmenšení obytného prostoru
- zvýšení akumulace tepla ve zdivu - prodloužení topného cyklu
- zvýšená tepelná pohoda i v letním období
- zabránění vzniku trhlin ve vnějším plášti budovy
- nedochází k prokreslení spojů jako u zateplení s polystyrenem nebo minerální vatou
- snížení potřeby paliv - snížení znečištění ovzduší
- velmi nízká měrná hmotnost, menší dopravní a vnitrostaveništní náklady
- úplné vyloučení tepelných mostů v místech nosníků, stropů apod.
- odstranění příčiny vzniku plísní a hub na vnitřních stěnách budovy
- možnost nového architektonického řešení fasád

 

- zejména na starších budovách je třeba řešit vedle tepla i vlhkost. A  právě naše izolační materiály, si dovedou vedle tepelné složky poradit i s vodou a vlhkostí. Pokud bychom pouze porovnávali dnes tolik akcentované veličiny jako je tepelná vodivost, tepelný odpor a součinitel prostupu tepla, nemohou naše materiály oproti těm polystyrénu a minerální vatě hodnotami konkurovat

- ovšem co se týká skutečně uspořené energie jsou minimálně stejné. Šetřit teplem není jen o tom, jak zabránit jeho úniku z budovy. Pokud mám vodu ve zdivu, teplo sice neuniká izolantem, ale vlhkost snižuje tepelný odpor samotné zdi. Za určitých podmínek se tak i přes zateplení, dnes nejrozšířenějším izolačním materiálem, za čas přiblížíme nebo vrátíme do původního stavu před zateplením. Proto je důležité pracovat s vodou

- jde o systém, který dýchá, vytahuje z domu vlhko, (zabraňuje tvoření plísní), je tvrdý a stálý. Naše materiály jsou takzvaně kapilárně aktivní. Dokážou vlhkost ze zdiva doslova vysát a předat ji okolnímu prostředí, takže neustále sanují stavbu a mají téměř srovnatelné tepelně izolační vlastnosti s polystyrénem nebo minerální vatou

- zaručí trvale rovnovážný stav vlhkosti. To znamená, že již po cca 1 roce aplikace je stavba trvale udržovaná v suchém stavu a nedochází k postupnému nárůstu vlhkosti ve zdivu, zhoršovaní tepelně izolačních vlastností zdiva a poškození zasolením

- kapilárně aktivní fasádní izolace s polyuretanovým plnivem pracuje s vodou a vodní parou v několika režimech. U vzdušné vlhkosti vzhledem k nízkému faktoru difúzního odporu tepelné izolace má vodní pára velmi omezenou možnost kondenzace a jako plyn je také vyvedena do venkovního prostředí. V případě, že vodní pára v izolantu přece jen změní skupenství z plynu na tekutinu, je vyvedena do vnějšího prostředí pomocí kapilárně aktivních pórů a nezapříčiní ochlazení konstrukce

- u vzlínající a průsakové vlhkosti má kapilárně aktivní izolace schopnost v průběhu celého ročního období takto vnesenou vodu ihned předat do vnějšího prostředí. Pokud je množství vody natolik velké, že poměr vypařitelné vody je menší než množství vázané vody ve zdivu, má kapilárně aktivní izolace schopnost tzv. retence vody, tj. absorbovat vodu a při vhodnějších podmínkách ji vypařit, aniž by došlo ke zvýšení vlhkosti ve zdivu. V tomto případě plní kapilárně aktivní izolace s částečně funkci sanační. U vody v konstrukci vnesené poruchou pokud se jedná o fasádní polystyren, vyschnutí takové stavby může trvat roky. U minerální vaty je situace poněkud příznivější, ovšem zejména při masivním zatečení do vlastní izolace může dojít k nevratnému poškození izolace a je nutná demontáž izolace a vysušení zdiva. Kapilárně aktivní izolace naší omítky má schopnost v tomto případě i po úplném nasycení vodou návrat do rovnovážného stavu bez nutnosti oprav v průběhu měsíců

- snižuje hladinu akustického hluku o 6-7 dB oproti zateplení fasádním polystyrénem a 3-4 dB oproti minerální vatě. Díky stejnoměrnému prohřívání a chladnutí vnějšího zdiva a izolace je potlačen růst řas a mechu

 

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2009


wigs for chemo patientsreal hair wigshuman hair wigs